Expertiză contabilă și fiscală

Expertiză contabilă / fiscală judiciară

Expertizele contabile și fiscale sunt mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită cunoștințe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. Expertizele contabile și fiscale dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părților în fazele de instrumentare și de judecată ale unor cauze civile și/sau comerciale (Standardul profesional 35 al C.E.C.C.A.R).

Expertiză contabilă extrajudiciară

Expertizele contabile extrajudiciare sunt cele efectuate pe bază de contract în afara unui proces justițiar și nu au calitatea de probă în justiție, ci cel mult de argument pentru susținerea solicitării de către părți a administrării probei cu expertiză contabilă judiciară sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabilă.
.

Expertize contabile

Realizarea de expertize contabile în litigiile de drept fiscal, comercial sau dreptul muncii la solicitarea clientului, în calitate de expert parte.

Alte servicii profesionale privind expertiza contabilă extrajudiciară

Sunt acele servicii profesionale de expertiză contabilă extrajudiciară a căror necesitate poate apărea ca urmare a punerii în executare a unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile sau în cadrul procedurilor de executare silită:

  • Actualizarea cu indicele de creștere al inflației pentru sume stabilite prin hotărâri judecătorești care urmează a fi puse în aplicare;

  • Calcule privind cuantumul drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile în scopul punerii în executare;

  • Calculul actualizărilor, al dobânzii comerciale, dobânzii legale, dobânzii fiscale sau a oricărei sume stabilite prin hotărâri judecătorești ca și despăgubiri;

  • Alte calcule de specialitate.