Personal, Resurse Umane și Salarizare

 • Redactarea contractelor individuale de muncă;

 • Recomandări privind clauzele contractuale;

 • Întocmirea dosarului de angajare (copii după documentele personale ale angajatului, inclusiv redactarea scrisorii de informare a angajatului privind clauzele contractuale);

 • Redactarea şi înregistrarea actelor privind modificarea sau încetarea contractului de muncă (acte adiționale, decizii, etc);

 • Depunerea electronică a registrului salariaților – REVISAL;

 • Întocmirea și depunerea documentelor privind subvenții AJOFM;

 • Întocmirea şi depunerea on-line a declaraţiei 112;

 • Întocmirea și depunerea dosarelor de recuperare a sumelor privind concediile și îndemnizațiile sociale de sănătate;

 • Întocmirea ordinelor de plată pentru impozite.

 • Întocmirea diverselor documente necesare angajaţilor (adeverinţe de salariat pentru sănătate, adeverințe privind vechimea în muncă,  adeverințe de salariat pentru orice situații, etc.);

 • Asistență privind întocmirea Regulamentului de ordine interioară în funcție de specificul activității clientului;

 • Asistență privind întocmirea fișelor de post pentru salariați.

 • Întocmirea lunară a statului de salarii  pe baza pontajelor întocmite de client;